Børnehuset Bøgely
Børnehuset Bøgely
Ravnehusvej 20, Hareskov
3500 Værløse
ahs2@furesoe.dk
72358220
72164622

Kalender

Velkommen til Børnehuset Bøgely.  Her er vores tilsynsrapport.

Andre politikker


FØDSELSDAG I BØGELY FØDSELSDAGE I VUGGESTUEN

Når vuggestuebørnene har fødselsdag bliver der stillet flag op og skrevet på døren hvem der har fødselsdag. Vi synger fødselsdagssang. Hvis forældrene har lyst, må de gerne medbringe boller eller frugtsalat, som kan serveres ved formiddagsmaden eller eftermiddags maden. Det må ikke være kage, slik, saftevand o.lign. Forældrene er naturligvis meget velkomne til at være med til fejringen hvor vi synger for barnet og råber hurra. Aftal med personalet nogle uger i forvejen, om I tager noget med og om I selv deltager.

FØDSELSDAGE I BØRNEHAVEN

Når børnehavebørnene holder fødselsdag fejres de i børnehaven med flag og fødselsdagssang. Hvis børnene har lyst må de gerne dele noget sundt som gerne er med et minimum at sukker. Forældre er  meget velkomne til at være med til fejringen. Aftal med personalet nogle uger i forvejen, om I tager noget med og om I selv deltager.

Hvis I som forældre ønsker at invitere hjem, hvor børnehavens kommunikationskanal anvendes, skal enten drenge/pigegruppen, eller årgangen inviteres. Der må ikke udvælges børn.