Børnehuset Bøgely
Børnehuset Bøgely
Ravnehusvej 20, Hareskov
3500 Værløse
ahs2@furesoe.dk
72358220
72164622

Kalender

Velkommen til Børnehuset Bøgely.  Her er vores tilsynsrapport.

Kort opsummerende beskrivelse


Vores værdier er anerkendende menneskesyn, fællesskab, læring, troværdighed og respekt

Vi tager udgangspunkt i dagtilbudslovens barne syn: Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men også støttes og værdsættes i de første år.

Vi tager udgangspunkt i Furesø Kommunes værdigrundlag for dagtilbudsområdet, hvori der står følgende:

”Anerkendelse af barnet betyder, at de voksne forstår og respekterer, at barnet har sit eget perspektiv, at barnet har sine gode grunde til at mene og have det, som det har det. Det er en vigtig pædagogisk opgave at formidle det anerkendende menneskesyn til børnene som en væsentlig og naturlig del af hverdagen.”

Derudover er respekten for hinanden, troværdigheden, samt det, at den enkelte føler sig værdsat nogle af de værdiord, som er vigtige for os.

I Bøgely er vi særligt optaget af børnenes trivsel, udvikling og læring. I relations arbejdet er vi optaget af at møde det enkelte barn i dets nærmeste udviklingszone på en anerkendende måde.

Vores mission er: At gøre det gode børneliv bedre.

Vores vision er: At alle børn skal lære og udvikle sig ud fra deres egne forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber. Vi deler vision med alle dagtilbud i Furesø kommune.

I Børnehuset Bøgely arbejder vi med den styrkede læreplan hele dagen. Det betyder at vi planlægger, vores rutiner og vores læreplansprojekter henover hele året. Vi arbejder med læreplanstemaerne i forløb af flere måneder. Vi planlægger forløbene via Furesøs ”læringsplatform”. Til hvert læreplansprojekt inddrager vi relevante digitalemedier og digitaltlegetøj. I forhold til at klæde børnene på til fremtiden er vi særligt optaget af 21 first centuries skills.

Hver stue er inddelt i legezoner, hvor der er plads til leg og fordybelse. Vi ser indretningen og de voksnes positionering, som betydningsfuld for børns muligheder for læring i legen. I legezonerne er det digitale legetøj ligeledes tilgængeligt.

Vi er optaget af at skabe et pædagogiskmiljø, hvor børnene har mulighed for at bevæge sig både ude og inde. Derfor er der på hver stue i vuggestuen en bevægelseszone, som giver de mindste børn mulighed for at bevæge sig hver dag. I børnehaven har vi et fællesområde, hvor børnene har mulighed for at lave motorikbaner og byggehuler. Hver uge går vi i vinterhalvåret i kælderen og har motorikforløb med fokus på grundbevægelserne. Vi er tilknyttet Balder Brønsted, som er bevægelse og legekonsulent.

I Bøgely har vi arbejdet en del med vores overgangspædagogik fra vuggestue til børnehave, og fra børnehave til skole. Når børnene bliver ca. 2,4 år kommer de i vores ællingegruppe om formiddagen. Her er fokus særligt at gøre børnene parate til børnehaven. Året før børnene skal starte i skole, kommer de i vores Ørnegruppe, som er i vores pavillon. Her er særligt pædagogikken om det skolestartende barn centralt. I efteråret og i foråret er Bøgely en del af et fælles overgangsforløb med Hareskov børnehus og Åkanden samt FFO. Vi besøger hinandens børnehaver og mødes 4 gange om efteråret og 4 gange om foråret, således at børnene har mulighed for at genkende hinanden og vide, hvilke børnehaver de andre kammerater har gået i. Derudover vælger hver børnehave en sang og en leg, som resten introduceres for, således at FFO og børnehaveklasse har mulighed for at inddrage børnekulturen i den første tid i FFO/skole.

Vi har udviklet vores legepladspædagogik og beskrivelse af denne. Hvor vi ønsker at læreplansmålene bliver en del af vores legepladspædagogik.

Udover kulturtraditionerne har vi i Bøgely følgende traditioner blomsterdag, hvor forældre eller anden familie kommer og planter en blomst sammen med børnene. Bøgelys fødselsdag hvor vi fejre fællesskabet. OL hvor vi har fokus på krop og bevægelse, samt vores lygtefest som bringer lys i mørket. Vi har formuleret hvilke dannelsesværdier traditionerne er bygget op omkring.