Børnehuset Bøgely
Børnehuset Bøgely
Ravnehusvej 20, Hareskov
3500 Værløse
ahs2@furesoe.dk
72358220
72164622

Kalender

Velkommen til Børnehuset Bøgely.  Her er vores tilsynsrapport.

Forældreinddragelse


Den styrkede læreplan kort fortalt her: https://www.youtube.com/watch?v=N3EcNUkl6qc

I Bøgely samarbejder vi med forældrene om børns læring. I samarbejdet tager vi udgangspunkt i

både den fagligt informerende form, samt den undersøgende form hvor vi sammen med forældrene er nysgerrige på hinandens oplevelse af børnenes perspektiver.  Derudover den samskabende form hvor vi sammen med forældrene i en periode prøver i fællesskab at forstå og udforske børnenes perspektiver i deres læringsmiljø. Vi ser det som et fælles ansvar at skabe trivsel og læring for det enkelte barn og i børnegruppen

I forhold til vores læreplansprojekter hvor vi i en periode har fokus på et særligt tema, involveres forældrene, ved at vi fortæller hvad formålet med temaet er, og hvad vi tænker børnene vil få ud af temaet. Vi inspirerer også forældrene ved at fortælle om de emner vi arbejder med, og hvordan de hjemme eksempelvis kan læse om emnerne.

Når vi afholder vores traditioner, inddrager vi forældrene i vores fokus på ansvar ind i fællesskabet og hvilke dannelsesperspektiver vi særligt er optaget af.

Et eksempel fra praksis omkring læringsmiljøet i en hverdagsrutine som garderoben:

Vi inddrager forældrene på forskelligvis. Eksempelvis med fotos af en overskuelig velordnet garderobe, og hvordan børneperspektivet er i forhold til at støtte op om eksempelvis selvhjulpenhed. Vi er i dialog med forældrene omkring, hvordan de hjemme kan guide børnene i at blive selvhjulpne. Vi synliggøre børneperspektivet i forhold til at skulle vente længe på hjælp, hvis man ikke er selvhjulpen.