Børnehuset Bøgely
Børnehuset Bøgely
Ravnehusvej 20, Hareskov
3500 Værløse
ahs2@furesoe.dk
72358220
72164622

Kalender

Velkommen til Børnehuset Bøgely.  Her er vores tilsynsrapport.

Dannelse


Dannelse

Vi fremmer børns dannelse ved at skabe læringsmiljøer, hvor barnet er aktiv deltager. I læringsmiljøet er vi optaget af at børnene får en oplevelse af via egen personlighed at blive et kritisk, hensynsfuldt og demokratisk menneske. Derudover forholder vi os til at børnene skal klædes på til en fremtid med endnu mere teknologi, og at de gennem forståelsen af teknologierne ligeledes bliver i stand til at være kritiske medskaber, fremfor kun forbrugere.

Vi lægger særlig vægt på, at børn og voksne indgår i en respektfuld relation og viser hensyn. I læringsmiljøet er der plads til at have egne meninger og holdninger.

Vi ønsker også, at børnene har en forståelse og respekt for naturen, og at de lærer at passe på ressourcerne igennem en bæredygtig tilgang.

Et læringsmiljø hvor børnene har oplevelsen af også at være en del af et større fællesskab, har vi både fokus på i de pædagogiske aktiviteter i hverdagen men også i vores traditioner, hvor  vi fokus på at være aktiv deltagende i det store fællesskab. En beskrivelse af mål med traditionerne kan læses andetsteds på hjemmesiden.