Børnehuset Bøgely
Børnehuset Bøgely
Ravnehusvej 20, Hareskov
3500 Værløse
ahs2@furesoe.dk
72358220
72164622

Kalender

Velkommen til Børnehuset Bøgely.  Her er vores tilsynsrapport.

Natur, udeliv og Sience


Børn er fødte forskere

Se link af Neil DeGrasse Tyson amerikansk astrofysiker som fortæller om at børn er fødte forskere:

https://www.youtube.com/watch?v=bvFOeysaNAY

Hvad siger loven?

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Vores læringsmiljø omkring Natur, udeliv og Sience:

Vi har en bagdør til skoven, den benytter vi rigtig meget både med spontane ture og tilrettelagte ture. Vi mener at børn lære igennem kroppen, og når man først har haft en lille edderkop i hånden sammen med en voksen som guider i at passe på den, skaber det en respektfuld forståelse for liv generelt.

Et af vores dannelsesperspektiver er, at børnene skal lære at passe på naturen. Det gør vi ved at lære børnene at passe blomster og planter på legepladsen, men også når vi går ude i naturen. Vi er hvert år med i affaldsindsamlingen. I forhold til en bæredygtig udvikling inddrager vi vores rutiner eks. på badeværelset, hvor vi lærer børnene, at vi skal passe på vores vand, eller vi skal sortere vores affald.

I Bøgely er vi særligt optaget af at give børnene mulighed for at danne erfaringer med årsag, virkning og sammenhænge, igennem en eksperimenterende tilgang i det pædagogiske læringsmiljø. Henover året har vi tilrettelagte pædagogiske forløb som inspirerer til at danne hypoteser, eksperimentere og afprøve. Vi mener, at børn er fødte forskere, og at vi som voksne blot skal give plads til udforskning. Et eksempel fra legepladsen; hvor to børn har lagt alt sandlegetøjet ind i vores åleruse for at undersøge rotationsprincippet som en spontan undersøgelse. Eller i et tilrettelagt forløb hvor vi undersøger om små karsefrø kan løfte en mursten.

Den begyndende teknologiske forståelse skaber vi gennem spontan leg med vores digitale legetøj, men også når vi tager det elektroniske mikroskop ud i skoven eller på legepladsen og et sandkorn bliver til et kunstværk, vi kan tælle edderkoppens ben og pludselig se en bænkebidder føde.

Igennem arbejdet med det digitale legetøj har vi fået øje på at tilrettelægge læringsmiljøer med fokus på de matematisk logiske kompetencer. Eksempler kan være når vi sortere legetøj og har fokus på former og farver, når små børn får lov til at undersøge tyngdekraften ved at se noget falde på gulvet, eller igennem legen med robotterne, hvor børnene får en forståelse for begyndende programmering, men også lærer at tælle eller opdager hvornår noget går frem og tilbage og til siden. Vi kobler matematisk forståelse som algoritmer med sproglig afkodning i eksempelvis vores arbejde med piktogrammer som bruges både i sammenhængene fra en rutine til en anden eller for at danne et overblik over hele dagen.

Udover almindelig konstruktionslegetøj hvor vi i legen understøtter børnenes matematiske forståelse, har vi også legoeducation både med dublo og almindeligt lego. Her arbejder vi ud fra nogle særlig didaktiske spørgsmål, som er med til at tilrettelægge et læringsmiljø omkring årsag, virkning og en begyndende matematisk logisk forståelse.