Børnehuset Bøgely
Børnehuset Bøgely
Ravnehusvej 20, Hareskov
3500 Værløse
ahs2@furesoe.dk
72358220
72164622

Kalender

Velkommen til Børnehuset Bøgely.  Her er vores tilsynsrapport.

Værdier

Vores værdier er anerkendende menneskesyn, fællesskab, læring, troværdighed og respekt

Vi tager udgangspunkt i dagtilbudslovens barne syn: Det at være barn har en værdi i sig selv. Børn skal ikke alene forberedes på at blive voksne, men også støttes og værdsættes i de første år.

Vi tager udgangspunkt i Furesø Kommunes værdigrundlag for dagtilbudsområdet, hvori der står følgende:

”Anerkendelse af barnet betyder, at de voksne forstår og respekterer, at barnet har sit eget perspektiv, at barnet har sine gode grunde til at mene og have det, som det har det. Det er en vigtig pædagogisk opgave at formidle det anerkendende menneskesyn til børnene som en væsentlig og naturlig del af hverdagen.”

Derudover er respekten for hinanden, troværdigheden, samt det, at den enkelte føler sig værdsat nogle af de værdiord, som er vigtige for os.